Cratos Advies BV

Cratos Advies is een onafhankelijk kantoor en bestaat uit een team van ondernemers, die hun kennis en ervaring hebben gebundeld. Cratos Advies kunt u inschakelen om te bemiddelen bij aan- en verkoop van bedrijven, voor Organisatie- en Management AdviesInterim Management en tevens voor Corporate Recovery.

Ons kantoor bestaat uit een mix van ondernemers met uiteenlopende bedrijfservaringen met een gezamenlijk doel dat resulteert in een bijzonder slagvaardige, krachtige en creatieve partner.

Een duidelijke visie, betrouwbaarheid, integriteit en rationeel denkvermogen zijn onlosmakelijk verbonden met het vinden van de juiste oplossing voor u. Het vermogen om als ondernemer in staat te zijn je te verplaatsen in de positie van partijen en daaraan gekoppelde belangen, maakt het mogelijk om als objectieve begeleider uw bedrijfsproces op een efficiënte en vloeiende wijze tot een succes te brengen.