Interim Management

Als u werkgever bent en u bent op zoek naar een specialist die u voor een tijdelijke periode kunt inschakelen voor werk, dan kan Cratos Advies u perfect bijstaan op het gebied van Interim Management.

Het gaat naar onze mening grofweg om een tweetal categorieën interim-managers:

  • Enerzijds is er sprake van een vervangings- of overbruggingsperiode, na bijvoorbeeld ontslag, zwangerschapsverlof, ziekte, bij pieken in het werk, etc.. Onze interim-manager neemt als het ware gedurende een bepaalde periode de taken waar en zal verdwijnen zodra de definitieve opvolger in beeld is of als de zieke weer hersteld is.
  • De andere categorie interim-managers is daar waar veranderingen doorgevoerd moeten worden. Vaak omdat het bedrijf in een fase is gekomen waar het zo spoedig mogelijk uit moet zien te komen maar dat niet kan bereiken met het huidige management. Wellicht vanwege het ontbreken van expertise maar het kan ook zijn dat juist een gezicht van buitenaf met weinig geschiedenis van het bedrijf en haar werknemers sneller in staat is om de gewenste veranderingen door te voeren. Onze interim-managers hebben ervaring in het doorvoeren van veranderingen, zowel het opzetten van het meest succesvolle plan als ook het snel bereiken van die doelen.