Verkoop- en overnamebegeleiding

Cratos Advies is een team van ondernemers, die hun kennis en ervaring hebben gebundeld om te bemiddelen bij aan- en verkoop van bedrijven. Cratos Advies wordt ook ingezet bij het vinden van geschikte partijen om te komen tot succesvolle fusies en overnames. Het is de jarenlange ervaring op bedrijfstechnisch, strategisch en financieel gebied die de basis vormt om als gelijkwaardige onderhandelingspartners te kunnen functioneren voor kopende, verkopende of fuserende partijen.

Om een optimale combinatie te realiseren zal het vinden van een partij gebaseerd moeten zijn op een zorgvuldig samengesteld profiel, een nauwkeurige selectie en strategische benadering met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie.

Een bedrijfsovername is een zeer actief en dynamisch proces dat op het juiste moment in beweging gezet moet worden. Wat doet een ondernemer besluiten zich te oriënteren? Op welk moment wil hij advies? Hoe laat hij zich adviseren tijdens de oriëntatiefase? En wanneer wordt een beslissing genomen om over te gaan tot definitief handelen? Stuk voor stuk keuzes die bepalend zijn op de weg naar een succesvolle overdracht.