Corporate Recovery

Cratos Advies heeft ruime ervaring in Corporate Recovery voor het Midden- en Kleinbedrijf waarbij de continuïteit van het bedrijf in gevaar is.

De continuïteit kan door verschillende oorzaken in gevaar komen, o.a. door:

  • Economische recessie
  • Oplopende betalingstermijnen van Debiteuren
  • Niet de juiste financiering
  • Liquiditeitstekorten
  • Veranderende markt

Cratos Advies kijkt samen met u als opdrachtgever naar de problemen binnen uw organisatie en brengt heel snel in beeld waar de knelpunten zitten. Wij gaan daarna snel en doeltreffend te werk om uw bedrijf weer zo spoedig mogelijk de juiste koers te laten varen.

Indien wij van mening zijn dat er geen oplossingen meer zijn of dat het inmiddels te laat is om mogelijke oplossingen nog toe te passen zullen wij ervoor zorgen dat de schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

Cratos Advies is zeer bedreven in dit soort processen, heeft up to date kennis van de beschikbare overheidsmaatregelen en is creatief in succesvolle verbeteringprocessen voor de levensvatbaarheid van uw bedrijf.